Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

SAS utökar samarbetet med Avanza Bank

Avanza Pension, som är ett helägt dotterbolag inom den börsnoterade Avanza Bank-koncernen, har ingått avtal med SAS Danmark avseende en tjänstpensionslösning för svenska piloter anställda i Danmark. Avtalet innebär ett utökat samarbete mellan SAS och Avanza Pension. Under första kvartalet 2009 startade samarbetet mellan SAS och Avanza Pension genom en tjänstepensionslösning för 180 piloter anställda i Sverige. ”Vi är mycket glada och stolta över det förtroende vi har fått från SAS. Jag ser vårt utökade samarbete som en kvalitetsstämpel på att vårt tjänstepensionserbjudande är mycket konkurrenskraftigt vad gäller pris, innehåll och service”, säger Henrik Källén, VD Avanza Pension. ”Vi har i samarbete med företrädare för berörd yrkeskategori gjort en genomgång av möjliga leverantörer och gemensamt kommit fram till att Avanza Pension erbjuder oss och de anställda den mest flexibla och optimala lösningen. Vi är mycket nöjda med genomförandet i samband med de förändringar som gjorts i samband med omläggningen och det gehör vi fått för våra önskemål”, säger Britt-Inger Fredriksson, Director Compensation & Benefits, SAS AB.

Ladda ner