Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Augusti: Börsoron dämpar privat aktiehandeln

Privathandeln i aktier steg något till 62 400 aktieaffärer per dag under augusti jämfört med samma månad i fjol. "Privathandeln på börsen är i år långsammare tillbaka från semestern. Den europeiska frossan avskräcker samtidigt som tillväxtländerna lockar. Privatpersoner är ändå bland de bättre på att stå emot börsoron. Under tiden som hela börshandeln tappat stora volymer senaste året, så har privatpersoner köpt på sig fler aktier i välkända bolag som H&M, Ratos och Trelleborg. Och trots de historiskt höga börskasten ser 2010 ut att bli det klart mest privathandlade börsåret hittills", säger Claes Hemberg, sparekonom Avanza Bank.

 

Svenska aktiesparare trotsar de stora kasten på börsen de senaste månaderna. Tre av fyra nischbanker upplevde under augusti betydligt fler aktieaffärer. Samtidigt märks att oron som föddes i Greklandskrisen fortfarande finns kvar över spararna.

"Augustihandeln blev i år ett försiktigare återtåg efter semestrarna. Förra året steg augustihandeln 39 procent jämfört med sommarmånaden. I år stannar samma återkomst efter semestrarna på 25 procent. Men årets privathandel är i sin helhet fortfarande på en betydlig nivå högre än under fjolåret. Ännu tvekar inte aktiesvensken över den mer grundläggande återhämtningen i världsekonomin”, säger Hemberg.

Handeln i småbolag har ett lägre tempo. Privathandeln i småbolag har de senaste tre åren sjunkit från 15 procent till idag under 3 procent av hela privathandeln.

”Svenska aktiesparare väljer allt bredare i aktier. Det gör dem tåligare för börsoron. Snittsvensken har sedan några månader för första gången nu fler än tre aktieslag. Jätteaktier som Ericsson och TeliaSonera förlorar alltjämt aktieägare. Nya framgångar röner framför allt bredare och mer tåliga aktier som H&M, men även Ratos, Trelleborg och Volvo. Detta gör spararna mer tåliga för börskasten”, säger Hemberg.

Privatpersoners aktivitet som annars ofta beskrivs bygga på oro och förhastade beslut har de senaste månaderna visat på tydlig logik.

Nysparandet i aktier har avstannat under augusti. Här är det sannolikt börsens tillfälligt mycket stora svängningar i kombination med osäkerheten kring räntan som påverkar spararna.

 


Statistik privat handel          
           
Antal affärer* per dag, st   Förändring en månad Förändring ett år Augusti
2010
Juli
2010
Augusti
2009
Avanza Bank 28 % 16 % 33 500 26 200 29 000
Etrade -13 % -34 % 3 300 3 800 5 000
Nordnet 30 % -7% 23 800 18 300 25 700
Skandiabanken 20 % -18 % 1 800 1 500 2 200
Övriga banker Särredovisar ej Särredovisar ej - - -
Privatspararna, totalt 25 % 1 % 62 400 49 800 61 900
           
           
Avanza Banks sparare, preliminärt Förändring en månad Förändring ett år 31 Augusti
2010
31 Juli
2010
31 Augusti
2009
Sparkapital, MSEK -2 % 32 % 69 800 71 400 52 700
Utlåning, MSEK 5 % 78 % 3 910 3 720 2 200
Inlåning, MSEK -6 % 9 % 9 680 10 300 8 900
Konton, st 1 % 29 % 329 700 325 700 256 300
           
      Augusti
2010
Juli
2010
Augusti
2009
Nettoinflöde, MSEK -20 % -71 % 320 400 1 100
           

 

* Med affärer avses köp- och säljtransaktioner vid NASDAQ OMX Stockholm, First North och Burgundy. Statistik från NASDAQ OMX och Burgundy.


För mer information:

Claes Hemberg, sparekonom Avanza Bank, telefon 070-861 80 47

avanzabank.se

Ladda ner