Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Augusti: Fondspararna sjösjuka på böljande börs

Fondspararnas fondbyten sjunker till 1,0 byten per person under augusti. Det är en markant minskning jämfört med året före. Orsaken är de kraftiga svängningarna på världens börser. "Många fondsparare har blivit sjösjuka av senaste månadernas böljande börser. Resultatet är 25 procent färre fondbyten, ovanligt många försäljningar, och de få köpen går till ränte- och obligationsfonder. Spararna vet att dessa fonder inte ger särskilt mycket, men de passar bra som tillfälliga sjösjukepiller", säger Claes Hemberg, sparekonom Avanza Bank. De mest sålda fonderna är svenskarnas äldsta tillväxtregioner: Ryssland- och Östeuropafonder. Även svenska och utländska småbolagsfonder såldes ut.

Kärnan i svenskarnas sparande, Sverigefonderna, har upplevt många och kraftiga svängningar på över fem procent de senaste månaderna. På andra börser världen har svängningarna varit upp över tio procent varje månad. Detta har fått fondspararna att tröttna och reagera. Varannan affär är under augusti en försäljning, vilket är mycket ovanligt. Fondspararna har under senaste månaden även köpt fyra gånger mer räntefonder och företagsobligationsfonder än de säljer. 

”De stora kasten överraskar många sparare, som blir oroliga, uttröttade och säljer. Spararnas reaktion är också en kritik mot fondbolagen som inte lyckas förklara varför värdet i fonderna varierar så kraftigt. Många fondbolag är mycket talföra i medvind, men tystnar närmast helt på den turbulenta börsen. Därför tappar spararna förtroende för flera fonder”, säger Hemberg. 

Det är framför allt äldre sparare som är de större säljarna. Det märks på större försäljningar i Ryssland- och Östeuropafonder, som är de äldre svenskarnas största innehav utanför Sverige.

”Även småbolagsfonder, såväl svenska som utländska är ovanligt synliga på säljtoppen. Orsaken är att dessa ofta svänger mest av alla fonder när börsen väl böljar fram”, säger Hemberg. 

D
et vanligaste valet är istället förra årets nykomling, företagsobligationsfonderna. Dessa kan däremot fortfarande falla i värde.

”Marknaden för obligationer har stundtals stannat under vårens olika oroshärdar. Detta gjorde att även företagsobligationsfonderna föll. Något som mycket väl kan upprepas igen. Det bästa skyddet att föredra mot börsens tillfälliga vågor är sparkonto eller korta räntefonder. Men med de låga räntorna ger dessa sparformer som bekant närmast ingenting”, säger Hemberg.
 

Fondhandel privatpersoner          
           
  Förändring
en månad
Förändring
ett år
Augusti
2010
Juli
2010
Augusti
2009
Fondaffärer, st -3 % 11 % 154 000 159 000 139 000
Fondaffärer per dag 0 % 11 % 5 100 5 100 4 600
Fondaffärer per fondkonto och mån -9 % -23 % 1,0 1,1 1,3
Omsättning i fondsparandet* 1 % -7 % 15 % 14 % 22 %
           

Källa: Avanza Bank
* Fondhandelns omsättning för månaden i relation till det totala sparkapitalet i fonder.

För mer information:
Claes Hemberg, sparekonom Avanza Bank, telefon 070-861 80 47

avanzabank.se

Ladda ner