Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

AVANZA BANK BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009

 · Regulatorisk information

- Rörelseintäkterna ökade med 1 (–9) procent till 515 (509) MSEK - Resultatet efter skatt ökade med 23 (–21) procent till 228 (185) MSEK - Resultat per aktie ökade med 22 (–20) procent till 8,27 (6,78) SEK - Nettosparandet uppgick till 9 950 (6 760) MSEK, motsvarande 29 (15) procent av sparkapitalet vid årets början - Antal konton ökade med 23 (37) procent till 279 000 (226 000) st och totalt sparkapital ökade med 77 (–25) procent till 61 300 (34 600) MSEK - Styrelsen föreslår en utdelning om 8,00 (6,00) SEK per aktie Fjärde kvartalet - Rörelseintäkterna ökade med 17 (–18) procent till 145 (124) MSEK - Resultatet efter skatt ökade med 64 (–41) procent till 64 (39) MSEK - Resultat per aktie ökade med 62 (–40) procent till 2,31 (1,43) SEK VD-kommentar ”Vinsten per aktie ökade under 2009 med 22 procent till 8,27 SEK per aktie. Resultatet före skatt ökade till 280 MSEK trots att styrräntor nära noll medfört att räntenettot minskat med 75 MSEK under året. Förklaringen ligger i en rad faktorer; vi har enligt plan minskat kostnaderna med 13 procent under året, börsuppgången har gett rejäl medvind och nettosparandet hos Avanza Bank har varit rekordhögt under året”, säger Nicklas Storåkers, VD Avanza Bank. ”Avanza Banks nettosparande ökade kraftigt under 2009 till närmare 10 000 MSEK vilket bedöms motsvara omkring 5 procent av det totala nettoflödet till sparmarknaden i Sverige. Det innebär att Avanza Banks marknadsandel av den befintliga sparmarknaden under året bedöms ha ökat från 1,2 procent till omkring 1,7 procent. Under den första halvan av januari 2010 uppgick nettosparandet hos Avanza Bank till 1 330 MSEK.” ”Det höga nettosparandet gör att vi ser fortsatt goda möjligheter att snabbt ta marknadsandelar. Vi väljer därför att satsa ännu mer och kostnaderna bedöms därför öka med omkring 25 procent under 2010. Ungefär 60 procent av kostnadsökningen avser offensiva resurser inom IT och webbutveckling. Vi värnar om att Avanza Bank har marknadens högsta kostnadseffektivitet och efter 2010 är vår ambition att återgå till en mer normal takt i kostnadsökningar om 15–20 procent per år.” ”Sambandet är starkt mellan tillväxt i sparkapital och tillväxt i intäkter. Sparkapitalet vid årsskiftet uppgick till 61 300 MSEK, vilket är 77 procent högre än ett år tidigare. Förutsättningarna bedöms därför som goda att under 2010, trots att prispressen bedöms bli betydande, uppnå det långsiktiga målet för vinsttillväxt om 15–20 procent per år, givet en normal börsutveckling.”

Ladda ner