Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Beslut på Avanza Banks årsstämma

 · Regulatorisk information

Sammanfattning av de viktigaste besluten vid årsstämman i Avanza Bank Holding AB (publ). Stämman hölls idag i Stockholm under Sven Hagströmers ordförandeskap. Utdelning Årsstämman fastställde utdelningen till 8,00 (6,00) SEK per aktie. Avstämningsdag för utdelningen fastställdes till den 26 april 2010, varigenom utdelningen kan beräknas utbetalas genom Euroclear Sweden AB den 29 april 2010. Val till styrelse Till styrelseledamöter omvaldes Sven Hagströmer, Hans Bergenheim, Anders Elsell, Mattias Miksche, Mikael Nachemson, Andreas Rosenlew, Jacqueline Winberg och Nicklas Storåkers. Till styrelsens ordförande omvaldes Sven Hagströmer. Återköpsprogram Årsstämman beslutade om ett nytt bemyndigande för styrelsen att genomföra förvärv av egna aktier uppgående till maximalt 10 procent av aktierna i Avanza Bank Holding AB. Bemyndigandet gäller fram till nästa årsstämma. För mer information: Sven Hagströmer, styrelseordförande Avanza Bank, telefon 070-728 81 92

Ladda ner