Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Januari: Lågskattekonto lyfter privathandeln

Privathandeln i aktier steg till höga 76 400 aktieaffärer per dag under januari. Det är 32 procent högre än i fjol, och högsta januarisiffran någonsin. "Finanskrisen blev startskottet för mer intresserade sparare. Handeln steg 50 procent och har sedan parkerat sig där. Samtidigt har ett lågskattekonto fått en nyckelroll. Nysparandet i kapitalförsäkring har ökat 40-50 procent", säger Claes Hemberg, sparekonom Avanza Bank. Mer ihärdiga sparare märks också senaste månaden genom kraftigt utökad utlåning och intresset för småbolag är det högsta sedan flera år.

Vis av erfarenhet från börsbubblan år 2000 var svenska sparare betydligt mer aktiva under finansbubblan hösten 2008. ”I krisen 2008 ökade spararnas engagemang kraftigt. Före finanskrisen var snitthandeln i aktier kring 40 000 aktieaffärer per dag. Sedan finanskrisen är nivån i snitt över 60 000”, säger Hemberg. I krisens första fas sålde spararna gamla innehav i både aktier och fonder. Rekordhöga 18 procent av spararna säger att de gjorde en aktieaffär, enligt en Sifoenkät. “Våren 2009 gjorde sedan ovanlig många en ny start. Ofta på ett nytt konto. Rekordhöga 60 miljarder strömmade in i kapitalförsäkring under 2009. Hälften av alla aktiva småägare använder idag kapitalförsäkringen och fondsparandet växer snabbt”, säger Hemberg. Utlåningen ökar Det ökade intresset märks också i utlåningen. Utlåningen till aktie- och fondköp ökar i januari ytterligare 16 procent jämfört med månaden före till en nivå som är nära tre gånger över fjolårets siffror. Trots rekordhög utlåning till aktieaffärer är snittlånet fortfarande lägre idag än toppen år 2006. Det är idag betydligt fler sparare som delar på samma lånestock. Växande intresse för småbolag Efter flera år i vardande har även privathandeln i småbolag ökat. Under januari var handeln i snitt 3 500 affärer. Det är en stark uppryckning från cirka 2 000 affärer per dag, där handeln legat sedan våren 2007. ”Intresset för småbolag har varit lågt i tre hela år. Nu har intresset plötsligt dubblats från botten. Men handeln har fortfarande en dubblering kvar, för att nå upp till toppnivåerna våren för tre år sedan, 2007”, säger Hemberg. Statistik privat handel Antal affärer* Förändring Förändring Jan Dec Jan per dag, st en månad ett år 2009 2009 Avanza Bank 28 % 44 % 39 000 30 400 27 000 Etrade 69 % – 29 % 5 400 3 200 7 600 Nordnet 28 % 37 % 29 500 23 100 21 600 Skandiabanken 19 % 56 % 2 500 2 100 1 600 Särredovisar Särredovisar Övriga banker ej ej - - - Privatspararna, totalt 30 % 32 % 76 400 58 800 57 800 Avanza Banks Förändring Förändring 31 Jan 31 Dec 31 Jan sparare, en månad ett år 2009 2009 preliminärt Sparkapital, MSEK 6 % 83 % 64 900 61 300 35 400 Utlåning, MSEK 16 % 184 % 3 630 3 120 1 280 Inlåning, MSEK – 4 % 5 % 8 570 8 950 8 180 Konton, st 3 % 25 % 287 200 278 700 229 800 Jan Dec Jan 2009 2009 Nettosparande, MSEK 341 % 132 % 2 250 510 970 * Med affärer avses köp- och säljtransaktioner vid NASDAQ OMX Stockholm, First North och Burgundy. Statistik från NASDAQ OMX och Burgundy. För mer information: Claes Hemberg, sparekonom Avanza Bank, telefon 070-861 80 47 avanzabank.se

Ladda ner