Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Mikael Nachemson avgår ur Avanza Banks styrelse

 · Regulatorisk information

Mikael Nachemson har idag anmält att hans uppdrag som styrelseledamot i Avanza Bank Holding AB och Avanza Bank AB upphör med omedelbar verkan. Bakgrunden är att Mikael Nachemson har för avsikt att acceptera ett uppdrag som vice styrelseordförande i HQ Bank. 

”Vi vill rikta ett mycket stort tack till Mikael för hans betydelsefulla insats under drygt åtta år i Avanza Banks styrelse. Mikael har bidragit till Avanza Banks framgång genom sin kreativitet, ifrågasättande och integritet. Under denna tid har antal konton hos Avanza Bank mer än fyrfaldigats och totalavkastningen på Avanza Bank-aktien överstigit 2 100 %”, säger Sven Hagströmer, styrelseordförande Avanza Bank. 

För mer information:
Sven Hagströmer, styrelseordförande Avanza Bank, telefon 070-728 81 92

avanzabank.se

Ladda ner