Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

September: Privathandeln tillbaka efter tre lugna månader

Privathandeln i aktier var 66 900 aktieaffärer per dag under september, vilket är en återhämtning till strax över nivån för motsvarande månad i fjol. "Privatpersoners börshandel är först nu tillbaka efter oron som startade vid Greklandskrisen i maj. Handeln steg under september med sju procent jämfört med månaden före. Det var den starka börsuppgången på över åtta procent under senaste månaden som gav aktieägarna självförtroendet tillbaka. I fokus står några hett debatterade aktier. Spararna har sålt Swedbank och Eniro samt köpt H&M. Dessvärre finns även den missförstådda HQ-aktien på köptoppen, trots idoga varningar", säger Claes Hemberg, sparekonom Avanza Bank.

Svenska småaktieägare var i år ovanligt sena tillbaka från årets semester. Under tre månader var handeln sommarbetonad. Efter Greklandskrisen kom spararna inte tillbaka. Oron späddes på av räntehöjningar och bolånetak. 

”Nu tycks däremot småägarna vara tillbaka, i allt förutom i många småbolag där handeln helt uteblivit”, säger Hemberg. 

Men privatpersoner har inte bara köpt. Några rungande utförsäljningar märks också. Finansmannen Christer Gardells intåg i Swedbank fick aktien att under september stiga mer än dubbelt så mycket som övriga börsen. Men de mindre aktieägarna var skeptiska och sju procent av aktieägarna sålde aktien. Det visar statistik från 11 000 Swedbank-ägare hos Avanza Bank. Tidigare har Gardell fått tusentals sparare att följa honom att köpa samma aktier som han. Det skedde i Skandia 2005 och Volvo 2006. 

Privatpersoners aktiehandel är i övrigt mycket fokuserad på storbolagen. Privathandeln i småbolagen har inte hämtat sig, utan är kvar på bara en fjärdedel av de högsta nivåerna för tre år sedan. 

”Privatpersoner kan lätt fastna i småbolag där handel saknas. Det gäller ofta de nio av tio småbolag som saknar vinstgivande verksamhet. Av dessa borde många inte få kallas börsnoterade aktier”, säger Hemberg.
 

Statistik privat handel          
           
Antal affärer* per dag, st  Förändring en månad Förändring ett år Sep
2010
Aug
2010
Sep
2009
Avanza Bank 2 % 7 % 34 100 33 500 31 900
Saxo-Etrade 21 % -18 % 4 000 3 300 4 900
Nordnet 13 % 2 % 26 900 23 800 26 400
Skandiabanken 6 % -10 % 1 900 1 800 2 100
Övriga banker Särredovisar ej Särredovisar ej - - -
Privatspararna, totalt 7 % 2 % 66 900 62 400 65 300
           
           
Avanza Banks sparare, preliminärt Förändring en månad Förändring ett år 30 Sep
2010
31 Aug
2010
30 Sep
2009
Sparkapital, MSEK 7 % 35 % 74 600 69 800 55 200
Utlåning, MSEK 0 % 50 % 3 900 3 900 2 600
Inlåning, MSEK 9 % 23 % 10 600 9 700 8 600
Konton, st 2 % 28 % 335 300 329 700 261 000
           
      Sep
2010
Aug
2010
Sep
2009
Nettoinflöde, MSEK 100 % -38 % 640 320 1 030
           

* Med affärer avses köp- och säljtransaktioner vid NASDAQ OMX Stockholm, First North och Burgundy. Statistik från NASDAQ OMX och Burgundy.


För mer information:

Claes Hemberg, sparekonom Avanza Bank, telefon 070-861 80 47

avanzabank.se

Ladda ner