Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

2 000 MSEK placerat i Sparkonto+ ett år efter lansering

Genom Sparkonto+ erbjuds Avanza Banks kunder att med ett enkelt knapptryck öppna konto i andra sparinstitut och få bättre sparränta än hos samtliga storbanker. Sparkonton erbjuds med rörlig ränta eller med 3, 6 och 12 månaders bindningstid. Bästa räntan ligger f.n. mellan 2,75 procent (utan bindningstid) och 3,60 procent (12 månaders bindningstid).

För närvarande har Avanza Bank tre samarbetspartner inom Sparkonto+. Den statliga insättningsgarantin om 100 000 EUR per kund och institut gäller. Det innebär att sparare kan placera 400 000 EUR med insättningsgaranti via Avanza Bank, dessutom till bra ränta.

"Det är krångligt att öppna separata konton hos olika sparinstitut. För att lösa det problemet ger vi tillgång till dem via oss. Det är mycket uppskattat bland våra kunder, som dessutom får bättre ränta", säger Nicklas Storåkers, VD Avanza Bank.

Ett år efter lansering uppgår nu sparkapitalet i Sparkonto+ till över 2 000 MSEK. Intresset bland spararna ökar kraftigt hela tiden och bara sedan den 30 juni 2011 har sparkapitalet inom Sparkonto+ ökat med drygt 80 procent.

Flera sparinstitut har visat intresse att ansluta sig. Avanza Bank har som ambition att selektivt välja ut ytterligare sparinstitut som samarbetspartner. Erbjudandet inom Sparkonto+ kommer också stärkas med nya erbjudanden.

”När marknaden är sämre, granskar konsumenterna avgifterna mer kritiskt. Eftersom Avanza Bank har lägst avgifter i marknaden, så förbättras då våra förutsättningar att ta marknadsandelar. Med Sparkonto+ ser vi stark tillväxt framför oss i den stora inlåningsmarknaden som överstiger 1 000 MDR SEK och där vi idag har en marknadsandel på ungefär en procent”, fortsätter Nicklas Storåkers.

Avanza Banks affärsmodell för Sparkonto+ är att ta ut en avgift av de samarbetande bolagen för den volym som Avanza Bank förmedlar. Tillväxtmöjligheterna framöver bedöms som goda.

Läs mer om Sparkonto+ på avanzabank.se/sparkontoplus.

För mer information:
Nicklas Storåkers, VD Avanza Bank, telefon 070-861 80 01

avanzabank.se

Ladda ner