Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Februari: Småaktieägare nära färdigköpta

Under februari har privathandeln i aktier ökat till 77 700 aktieaffärer per dag. Det är uppgång på 12 procent jämfört med samma månad i fjol. Aktieköpen fortsätter trots börsoron. "Svenska privatsparare är nära taket. Hela 95 procent av deras kapital finns nu i aktier och fonder. Det är högsta nivån på fem år. Småtråkiga nyheter kan nu förorsaka överraskande börsfall. Särskilt i små och mellanstora bolag. Senast spararna var på den här nivån, slutade det med ett plötsligt börsfall. Och nu finns fler orostecken än den gången", säger Claes Hemberg, sparekonom Avanza Bank. Samtidigt fortsätter privatpersoners belåning för aktieköp upp till ny rekordnivå, upp över 300 procent på två år.

Verkstadsraset och börsfall i H&M har inte avskräckt privatspararna, som tycker aktierna ser billiga ut.

”Tvärt om köper privatpersoner mer i Volvo och H&M medan Ericsson tillhör de mest sålda. H&M är nu den klart mest ägda aktien bland de mest aktiva privatspararna”, säger Claes Hemberg.

H&M har bland de aktiva privatspararna hela 13 procent fler aktieägare än Ericsson. Andra bolag lockar många nya aktieägare är Volvo och ABB. Däremot är TeliaSonera nu på väg att lämna tio i topplistan. Andra sålda är läkemedel och råvaror.

Två år efter finanskrisens botten har privatpersoners belåning vuxit rekordsnabbt. Det gör dem ytterligare känsliga för tråkiga börsnyheter. Under finanskrisen var belåningen på Avanza Bank nere på 1,2 MDR SEK och har sedan dess ökat till dagens nivå på 4,7 MDR SEK.

Statistik privat handel
Antal affärer* per dag, st Förändring en månad Förändring ett år Feb
2011
Jan
2011
Feb
2010
Avanza Bank -9 % 13 % 40 100 44 000 35 500
Saxo-Etrade 18 % -20 % 4 500 3 800 5 600
Nordnet -4 % 19 % 31 200 32 400 26 300
Skandiabanken -24 % -5 % 1 900 2 500 2 000
Övriga banker Särredovisar ej Särredovisar ej - - -
Privatspararna, totalt -6 % 12 % 77 700 82 700 69 400
Avanza Banks sparare,
preliminärt
Förändring
en månad
Förändring
ett år
28 Feb
2011
31 Jan
2011
28 Feb
2010
Sparkapital, MSEK 0 % 29 % 83 400 83 600 64 500
Utlåning, MSEK 2 % 23 % 4 730 4 660 3 830
Inlåning, MSEK -2 % 17 % 9 730 9 940 8 300
Konton, st 2 % 25 % 367 000 360 500 294 300
Feb
2011
Jan
2011
Feb
2010
Nettoinflöde, MSEK -64 % -18 % 840 2 320 1 030

* Med affärer avses köp- och säljtransaktioner vid NASDAQ OMX Stockholm, First North och Burgundy. Statistik från NASDAQ OMX och Burgundy.

För mer information:

Claes Hemberg, sparekonom Avanza Bank, telefon 070-861 80 47

avanzabank.se

Ladda ner