Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Aktieåret 2012: Aktieuppgången som spararna missade

2012 blev ett starkt börsår världen över. Världens börser steg i snitt 16 % vilket är dubbelt så bra som det historiska snittet. "Svenska pivatpersoner reagerar däremot starkare på politiska utspel än på ekonomisk data. Antalet som köpt aktier har fallit från 8 % under fjolåret till endast 5 % 2012. Dessutom har otydliga politiker fått över 100 000 svenska sparare att sälja sin sista aktier", säger Claes Hemberg, sparekonom Avanza Bank. Årets största svenska försäljningar skedde i Ericsson, Teliasoner och Swedbank. Mest köpte privatpersonerna i Tele 2, Ratos och Scania.

Svenskarnas aktiehandel har historiskt varit långt jämnare än många föreställer sig. Under de senaste sju åren har privathandeln under 90 procent av tiden tiden rört sig mellan 2,5 och 3,5 affärer per månad.

”Trots att den svenska börsen varit bra under 2012 så faller intresset, som resulterat i endast 1,8 affärer per månad. Det är den lägsta nivån på åtta år. Skepsisen märks oavsett börsbolagens kursutveckling. Svenskarna väljer att istället lyssna mer på politikernas oro kring Europapolitiken,” säger Hemberg.

En annan viktig orsak till svenskarnas skeptiska syn på börsen är deras personliga innehav.

”Tittar snittspararen på just sina aktier så får de en sned bild av verkligheten, eftersom svenskarna fortfarande har tunga innehav i två av årets stora förlorare Ericsson och Teliasonera”, säger Hemberg.

Ericsson eller Teliasoneras aktiekurser föll under året med -7 % respektive -6 %. Det är radikalt mycket sämre än de +15 som Stockholmsbörsen ökat.

Smittoeffekten är påtaglig. Stora bolag tappar aktieägare, i snitt tappade folkaktierna 8 700 aktieägare eller 43 aktieägare per dag. Även bland de 25 största bolagen ser utvecklingen lika dyster ut. Hela 100 471 aktieägare har sålt. Det är minus 3% eller 4 000 per aktieägare och bolag. Det totala aktieägande i Sverige är nu 1,8 miljoner, vilket är lägsta nivån på 15 år.

Såväl banker med kursutvecklingen över 30% tappar aktieägare, liksom de bolag som har svag utveckling. Flesta aktieägare tappar Ericsson både numerärt och procentuellt. 5% färre aktieägare har Ericsson idag, jämfört med början av året. En genomsnittlig folkaktie har under samma tid tappat 3,3% av sina ägare. Bäst klarade sig Sandvik som ökar med 1 procent fler aktiägare.

Bland de mellanstora bolagen som köpt upp bolag återfinns däremot fler aktieägare. Både Tele 2 och Ratos har fått nära 4 000 fler eller cirka 8% fler aktieägare i slutet av året än i början av året, säger Hemberg.

ISK-kontot växer

Skepsisen märks också i att andelen kontanter på aktiekontona är 18%, vilket är att beteckna som en historiskt hög siffra. Under värsta krisen 2008 var nivån nära 25%. Annars är 12% en mer normal nivå.

Sparar du på ISK-konto?
Ja upp till 10 000 kr 4%
Ja, mellan 10 000-50000 kr 1%
Ja, mellan 50 000-100 000 kr 0%
Ja, över 100 000 kr 1%
Källa 1004 sifo-intervjuer

”Stora sparnyheten för året, ISK-kontot som ger lägre skatt kan däremot stödja svenskarnas intresse för sina sparpengar närmaste åren. Redan startåret 2012 så har 400 000 svenskar öppnat konto”, säger Hemberg.

Nya kontot har väckt en flyttvåg från dyra kapitalförsäkringar till förmån för det nya ISK-kontot som är gratis. Oftast är det befogat eftersom kapitalförsäkringar kan ha årsavgifter på 1-2% och inlåsningar på flera år. Här är nya ISK-kontot fritt från både avgifter och inlåsning.

”Börsåret världen över 2013 ser idagsläget ut att få gott stöd från pressade räntor i västvärlden. Intresset för långa räntor tycks dämpas bland instutioner och positiva signaler om amerikanskt bostadsbyggande och bilproduktion är klassiska signaler för ett bättre ekonomiskt klimat. Även oron för amerikanska budgetunderskottet tycks många amerikaner ta med ro. Även om frågan inte är löst, så får den inte störa ekonomin resonerar flera jag träffat, som väntar sig en tydlig lösning senaste i mars till april”, säger Hemberg.


För mer information:

Claes Hemberg, sparekonom Avanza Bank, telefon 070-861 80 47

avanzabank.se