Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Antal aktier i Avanza Bank

 · Regulatorisk information

Antalet aktier i Avanza Bank Holding AB (publ) har förändrats på grund av genomförd nyemission till följd av lösen av teckningsoptioner, i enlighet med beslut vid årsstämma den 15 april 2008.

Idag, sista handelsdagen i månaden, finns totalt 29 149 271 aktier i bolaget. Aktierna berättigar till lika många röster.

Avanza Bank Holding AB (publ) har en pågående minskning av aktiekapitalet eftersom årsstämman den 19 april 2012 beslutade om minskning av aktiekapitalet genom indragning av 275 524 aktier som återköptes under 2011. Ansökan om minskning av aktiekapitalet har lämnats in till Bolagsverket, men minskningen är ännu ej verkställd. Utestående antal aktier i bolaget när minskningen verkställts kommer att vara 28 873 747 st.

    

För mer information:

Birgitta Hagenfeldt, CFO Avanza Bank, telefon 073-661 80 04


avanzabank.se

Ladda ner