Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Augusti: Sparare sakta tillbaka i aktier

Privat aktiehandel i augusti steg sju procent till 43 150 affärer per dag, jämfört med månaden före. "Spararna börjar sakta köpa aktier igen och belåningen ökar. Köparna är mest överens om läkemedelsbolaget AstraZeneca. Privathandeln var samtidigt störst i två chansbolag. Tyvärr missar spararna däremot bolagen med stabila utdelningar. Dessa bolag behöver bli bättre på att tala med vanligt folk", säger Claes Hemberg, sparekonom Avanza Bank.

Ett år efter sänkningen av USA:s kreditvärdighet och augustikraschen är privatpersoner fortfarande avvaktande till aktier.

”Då var privathandeln intensiv och börshandlade fonder (ETF:er) slog igenom bland vanligt folk. Nu ett år efteråt småköper spararna återigen helst folkaktier. Men många sparare väntar också på handlingskraft från europeiska politiker, innan de kan tänka sig att köpa på allvar”, säger Hemberg.

Den internationella trenden senaste året med stora köp i värdebolag med höga utdelningar och flera fonder på samma tema, har vi inte sett i Sverige. Svenskarna har hittills inte visat nämnvärt intresse för bolag med höga utdelningar.

”De flesta svenska sparare räknar inte med utdelningarna, vilket är ett allvarligt missförstånd eftersom de ofta är halva värdeutvecklingen på börsen. Kunde bolagen göra utdelningen mer märkbar skulle sannolikt fler köpa dessa bolag. Om bolagen delade ut oftare skulle sannolikt fler sparare uppfatta utdelningarna mer positiva”, säger Hemberg.

Svenska sparare har senaste månaden tvärt om valt att sälja värdebolag som H&M och TeliaSonera. Istället domineras köpen av verkstadsbolag, men också tre mer omtalade och spekulativa köp. Nokia som efter flera motgångar hoppas på nästa generation mobiler. Africa Oil, årets aktieraket, som hittills endast har en fyndighet i Kenya men också två torra hål. Sista spekulationen är svenska forskningsbolaget Karo Bio där ledningen köpt aktier, vilket fick spararna att köpa.

När handeln i storbolag har det motigt fortsätter däremot handeln i småbolag att vara över mer normal eller 3 800 affärer per dag.

De börshandlade fonderna som handlats mycket senaste året har spararna senaste månaden mest valt att sälja. Tre av de fyra mest handlade var alla sälj.
 

Mest köpta (aug) Mest sålda (aug) Börshandlade fonder (aug)
Nokia Volvo XACT Bull 2 (sälj)
Africa Oil Boliden XACT Bear 2 (sälj)
Swedbank Ericsson XACT Bear (sälj)
Sandvik Lundin Petroleum XACT Bull (köp)
ABB SEB
Atlas Copco H&M
SSAB Lundin Mining
Investor TeliaSonera
Karo Bio Nordea
AstraZeneca SCA

Källa: Avanza Banks 455 200 konton.
 

Statistik privat handel
Antal affärer* per dag, st Förändring en månad Förändring ett år Aug
2012
Juli
2012
Aug
2011
Avanza Bank 11 % -26 % 24 700 22 200 33 500
Nordnet 4 % -29 % 16 900 16 200 23 800
Saxo-Etrade -93 % -98 % 50 700 3 300
Skandiabanken 25 % -17 % 1 500 1 200 1 800
Övriga banker Särredovisar ej Särredovisar ej - - -
Privatspararna, totalt 7 % -31 % 43 150 40 300 62 400
Avanza Banks sparare, preliminärt Förändring en månad Förändring ett år 31 Aug
2012
31 Juli
2012
31 Aug
2011
Sparkapital, MSEK -3 % 16 % 79 900 82 600 68 800
Utlåning, MSEK 6 % -28 % 2 800 2 650 3 910
Inlåning, MSEK -1 % 50 % 14 500 14 600 9 680
Konton, st 1 % 38 % 455 200 451 400 329 700
Aug
2012
Juli
2012
Aug
2010
Nettoinflöde, MSEK -38 % -3 % 310 500 320

* Med affärer avses köp- och säljtransaktioner vid NASDAQ OMX Stockholm, First North och Burgundy. Statistik från NASDAQ OMX och Burgundy.

 
För mer information:
 
Claes Hemberg, sparekonom Avanza Bank, telefon 070-861 80 47

 
avanzabank.se

Ladda ner