Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

September: Storköp i företagsobligationer

Fondspararna ökade antalet fondbyten till 0,9 byten per person under september. Antalet fondbyten är därmed tillbaka på snittnivån senaste året. "Spararna väljer nu fonder som är en blandning av aktier och räntor. De använder börsbolag som sparbank. Hela åtta av tio mest köpta fonder är idag sådana företagsobligationsfonder, vilket är en ny rekordnivå. Men intresset kan också vara en obligationsbubbla, vilket kan slå tillbaka redan inom två år", säger Claes Hemberg, sparekonom Avanza Bank.

Fondspararna ökade sina fondköp med en femtedel under september. Tio procent av fondkapitalet flyttades under månaden till nya fonder. Snittköpet i fonder är idag 11 000 SEK, vilket är en återhämtning från sommaren, men det är en bit från mest intensiva köpen på över 15 000 SEK.

"Spararna säljer räntefonder och väljer fonder som de väntar sig kan ge mer. Här passar företagsobligationsfonder väl in i bilden, men kategorin är svårare att förutse", säger Hemberg.

Under förra månaden tog dessa fondköp fart första gången. Då var fyra av de tio mest köpta företagsobligationsfonder. Nu har nivån dubblats till åtta av de tio mest köpta är olika former av företagsobligationsfonderna.

"Men det är lätt att blanda ihop fonderna. För namnen på dessa fonder är ofta svåra fackuttryck på engelska som ”High Yield” och ”Corporate Bond”, istället för att säga högriskobligationer och företagsobligationsfonder. De första kan backa redan om två år och de sistnämnda kan snabbt få en halverad avkastning. Därför borde Finansinspektionen tänka mer på konsumenterna när de beviljar fondnamn", säger Hemberg.

Dessutom påverkas dessa fonder också direkt av ränteläget. Stiger ränteläget så tappar obligationerna i värde.

"När räntan stiger en procent så tappar obligationerna tre procent i värde. Det känner inte spararna till och kan bli en besvikelse", säger Hemberg.

Mest köpta i september Mest sålda i september
1. Företagsobligationer 1. Kort ränta
2. Högriskobligationer 2. Obligation
3. Hedge 3. Företagsobligationer
4. Sverige 4. Småbolag
5. Tillväxt 5. Tillväxt

Källa: Avanza Bank.

Fondhandel privatpersoner
Förändring en månad Förändring
ett år
Sep
2012
Aug
2012
Sep
2011
Fondaffärer per fondkonto och mån 29 % 13 % 0,9 0,7 0,8
Fondaffärer per dag 15 % 15 % 5 300 4 600 4 600
Fondaffärer, st 15 % 14 % 159 000 138 000 139 000
Omsättning i fondsparandet* 20 % 20 % 10 % 8 % 8 %

Källa: Avanza Bank.
* Fondhandelns omsättning för månaden i relation till det totala sparkapitalet i fonder.


För mer information:
Claes Hemberg, sparekonom Avanza Bank, telefon 070-861 80 47

avanzabank.se

Ladda ner