Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Valberedning i Avanza Bank

På årsstämman 2012 i Avanza Bank Holding AB (publ) beslutades att bolagets valberedning ska bestå av en representant för envar av de fyra största aktieägarna jämte bolagets styrelseordförande samt att namnen på

valberedningens ledamöter samt de ägare dessa företräder ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman 2013 och baseras på det kända ägandet omedelbart före offentliggörandet.

De fyra största ägarna enligt bolagets kännedom, vilka önskar utse en representant, utgörs av: Creades AB, Sven Hagströmer med familj och bolag, Lannebo Fonder och familjen Dybeck inklusive bolag.

Dessa ägare har beslutat att valberedningen ska bestå av styrelseordföranden Sven Hagströmer, Erik Törnberg som representerar Creades AB, Ulf Hjalmarsson, utsedd av Lannebo Fonder och Sten Dybeck som representerar familjen Dybeck inklusive bolag. Erik Törnberg har utsetts till ordförande i valberedningen.

Förslag till valberedningen kan skickas med post till:

Avanza Bank
Att: Valberedningen
Box 1399
111 93  STOCKHOLM

För mer information:

Erik Törnberg, valberedningens ordförande, telefon 08-412 011 00

avanzabank.se

Ladda ner