Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

FEBRUARI: Spararna köper utdelningsaktier

Svenskarnas aktiehandel steg med 4 procent till 60 000 affärer per dag i februari. Även storleken på affärer fortsätter att öka hela 8 procent, till i snitt 39 500 kronor. "Aktieköparna visar fortsatt stigande intresse och köper för allt större pengar. Men privathandeln har fortfarande 30 procent kvar till de mer intensiva nivåerna. Handen i småbolag har ökat snabbare och närmar sig tidigare toppnivåer", säger Claes Hemberg, sparekonom, Avanza Bank.

Börsen har startat året enormt starkt med en uppgång på 8-9%. Det är en hel årsavkastning på bara två månader. Starkaste har småbolagen som stigit nära det dubbla.

-          Årets första två månader är de klart bästa börsmånaderna både senaste 20 och 35 åren. Här ger börsen ofta 4-5 % avkastning eller halva börsårets värdeökning. I det perspektivet är årets start dubbelt så stark som ett normalår, säger Hemberg.

Aktieköparna har laddat för utdelningsäsongen. I rapportfloden så har spararna valt gamla kända aktier med hög utdelning, som Swedbank, Tele2, Teliasonera, H&M och Boliden.

-          Aktier med god utdelning är bra i börsmånaden mars, visar statistiken flera årtionden tillbaka. Ofta är mars en betydligt svagare börsmånad kring 0% eller svagt minus, men utdelning står sig bättre inför bolagstämmona. Köp vid snö och sälj i tö kan gälla även i år, säger Hemberg.

De mest aktiva privathandlarna har också bytt fot från offensiva Xact Bull-val till mer defensiva Xact Bear 2.

Mest köpta (feb) Mest sålda (feb) Börshandlade fonder (feb)
Teliasonera Volvo Xact Bear 2 (köp)
Nokia Fingerprint Xact Bull 2 (sälj)
Swedbank SEB Xact Bear (sälj)
Boliden Skanska Xact Bull (sälj)
Fingerprint ABB Xact OMX (köp)
Tele2 Sandvik
Lundin Petroleum Swedish Match
Africa Oil Trelleborg
H&M Ratos
Electrolux Getinge

Källa: Avanza Banks 280 600 sparare.

Statistik privat handel
Antal affärer* per dag, st Förändring en månad Förändring ett år Feb2013 Jan2013 Feb2012
Avanza Bank 2 % -12 % 32 400 31 800 37 000
Nordnet 8 % -9 % 25 700 23 800 28 100
Saxo-Etrade -21 % -97 % 74 94 2 200
Skandiabanken 0 % 0 % 2 300 2 300 2 300
Övriga banker Särredovisar ej Särredovisar ej - - -
Privatspararna, totalt 4 % -13 % 60 500 58 000 69 500
Avanza Banks sparare, preliminärt Förändring en månad Förändring ett år 26 feb2013 27 jan2013 Feb2012
Sparkapital, MSEK 4 % 12 % 92 700 89 000 82 700
Utlåning, MSEK 19 % 0 % 3 000 2 800 3 000
Inlåning, MSEK 0 % 1 % 14 700 14 700 14 600
Konton, st 3 % 15 % 489 000 475 800 425 100
26 feb2013 Jan2013 Feb2012
Nettoinflöde, MSEK -22 % 6 % 890 1 150 840

* Med affärer avses köp- och säljtransaktioner vid NASDAQ OMX Stockholm, First North och Burgundy. Statistik från NASDAQ OMX och Burgundy.


För mer information:

Claes Hemberg, sparekonom Avanza Bank, telefon 070-861 80 47

avanzabank.se