Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Första kvartalet: Årets start allt viktigare för aktieköpare

Svenskarnas aktiehandel är fortsatt hög eller 61 400 aktieaffärer per dag under första kvartalet. Det är 15 procent över det föregående kvartalet. "Första kvartalet har blivit årets stora köpperiod på börsen. Och mest av allt handlas i januari. För svenska privatägare har lämnat fokuset på att kvitta aktieaffärer i slutet av året. Istället väljer de låg jämn skatt, konton utan avgifter och helt slippa kvittningar, på det nya ISK-kontot, som nu har över 200 000 användare", säger Claes Hemberg, sparekonom Avanza Bank.

Det goda börsvädret första kvartalet har varit ett bra stöd för svenska sparare som förlägger allt mer av sin aktiehandel till i början på året. Börsuppgången på 8-9 procent gör att sparare fortsätter att köpa aktier, även om januari blivit årets nya stora köpmånad på börsen, och där sker nu hälften av kvartalets aktiehandel.

Första kvartal har svenska privatpersoner gjort betydligt fler aktieaffärer än vid året slut, som tidigare engagerade långt fler aktiehandlare. Så sent som för ett år sedan var sista kvartalets handel fem 5 procent mer intensiv än första kvartalet.

”ISK-kontot har inte bara flyttat utan även förenklat svenskarnas sparande på flera sätt. De slipper snåriga deklarationer. Dessutom slipper de 100-tals miljoner i dyra avgifter som finns i nio av tio kapitalförsäkringar”, säger Hemberg.

Till skillnad från fjolårets första kvartal så handlar medelålders män mer jämt. Yngre aktieägare och kvinnor har inte fortsatt sin aktiehandel i lika hög grad. Under fjolåret hade kvinnor 23 procent större andel av handeln.

Aktieägarna har sålt av bolag med utdelningar och istället valt bankaktier. Alla fyra storbanker finns på spararnas köptopp.

”Starka bankrapporter har överraskat privatpersoner som nu köper aktierna. De tycks hellre ha aktier i än bolån hos storbankerna”, säger Hemberg.

De mest aktiva privathandlarna har också sålt av börshandlade fonder. Alla typer utom Xact Bull har privatpersoner sålt av.

Mest köpta (mars) Mest sålda (mars) Börshandlade fonder (mars)
Volvo H&M Xact Bull2 (Sälj)
Swedbank Teliasonera Xact Bear2 (Sälj)
Nokia Astra Zeneca Xact Bear (Sälj)
Ericsson Africa Oil Xact Bull (Köp)
Boliden Tele2 Xact Omx (Sälj)
Nordea Elekta
SEB Autoliv
Sandvik Ratos
SSAB Cdon
Handelsbanken SCA

Källa: Avanza Banks 291 800 sparare.

Statistik privat handel

Antal affärer* per dag, st Förändring en månad Förändring ett år Mars2013 Feb2013 Mars2012
Avanza Bank -7 % -3 % 30 100 32 400 31 000
Nordnet -14 % -12 % 22 000 25 700 25 000
Saxo-Etrade 14 % -96 % 80 70 1 900
Skandiabanken -9 % 31 % 2 100 2 300 1 600
Övriga banker Särredovisar ej Särredovisar ej - - -
Privatspararna, totalt -10 % -9 % 54 300 60 500 59 500
Avanza Banks sparare, preliminärt Förändring en månad Förändring ett år 25mars2013 28 feb2013 31Mars2012
Sparkapital, MSEK 0 % 13 % 92 500 92 700 82 100
Utlåning, MSEK 3 % -3 % 3 100 3 000 3 200
Inlåning, MSEK -1 % 8 % 14 600 14 700 13 500
Konton, st 0 % 12 % 489 200 489 000 436 500
Mars2013 Feb2013 Mars2012
Nettoinflöde, MSEK -4 % 113 % 850 890 400

* Med affärer avses köp- och säljtransaktioner vid NASDAQ OMX Stockholm, First North och Burgundy. Statistik från NASDAQ OMX och Burgundy.

För mer information:
Claes Hemberg, sparekonom Avanza Bank, telefon 070-861 80 47

avanzabank.se

Ladda ner