Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Juli: Månadsstatistik 2013-08-01, kl 08.00

Antalet konton hos Avanza Bank uppgick per 26 juli till 509 600 stycken, motsvarande en ökning med 38 000 sedan ingången av året. Nettoinflödet i juli uppgick preliminärt till 510 MSEK.

Månadsstatistik - juli
Antal affärer* per dag, st Förändring en månad Förändring ett år Juli**
2013
Juni
2013
Juli
2012
Avanza Bank -13 % -0 % 22 300 25 700 22 200
Nordnet -32 % -12 % 14 300 21 100 16 200
Saxo-Etrade -20 % -91 % 60 75 700
Skandiabanken -68 % 17 % 1 400 4 400 1 200
Övriga banker Särredovisar ej Särredovisar ej - - -
Privatspararna, totalt -17 % -5 % 38 100 45 700 40 300
Avanza Bank Förändring en månad Förändring ett år 26 juli
2013
30 juni
2013
31 juli
2012
Sparkapital, MSEK 5 % 20 % 98 900 94 600 82 600
Utlåning, MSEK -2 % 8 % 2 860** 2 910 2 660
Inlåning, MSEK 0 % 12 % 16 400** 16 400 14 700
Konton, st 0 % 13 % 509 600 507 200 451 400
Juli
2013
Juni
2013
Juli
2012
Nettoinflöde, MSEK -22 % 2 % 510** 650 500

* Med affärer avses köp- och säljtransaktioner vid NASDAQ OMX Stockholm, First North och Burgundy. Statistik från NASDAQ OMX och Burgundy.

** Preliminära siffror.

För mer information:

Martin Tivéus, VD Avanza Bank, telefon 070-861 80 04

avanzabank.se