Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Maj: Månadsstatistik 2013-06-04, kl 08.00

Antalet konton hos Avanza Bank uppgick per månadsskiftet till 503 400 stycken, motsvarande en ökning med 31 800 sedan ingången av året. Nettoinflödet i maj uppgick till 770 MSEK.

Månadsstatistik - maj
Antal affärer* per dag, st Förändring   en månad Förändring ett år Maj**2013 Apr2013 Maj2012
Avanza Bank 3 % -13 % 27 300 26 400 31 500
Nordnet -13 % -25 % 19 100 22 000 25 300
Saxo-Etrade 28 % -95 % 77 60 1 600
Skandiabanken 33 % 25 % 2 000 1 500 1 600
Övriga banker Särredovisar   ej Särredovisar   ej - - -
Privatspararna, totalt -3 % -19 % 48 500 49 960 60 000
Avanza Bank Förändring   en månad Förändring ett år 31 maj2013 30 Apr2013 31 maj2012
Sparkapital, MSEK 2 % 24 % 97 500 95 200 78 700
Utlåning, MSEK -2 % -2 % 2 870 2 930 2 930
Inlåning, MSEK 4 % 14 % 16 300 15 700 14 300
Konton, st 1 % 13 % 503 400 499 600 445 100
Maj2013 Apr2013 Maj2012
Nettoinflöde, MSEK -47 % 157 % 770 1 440 300

* Med affärer avses köp- och säljtransaktioner vid NASDAQ OMX Stockholm, First North och Burgundy. Statistik från NASDAQ OMX och Burgundy.

** Preliminära siffror.

För mer information:

Martin Tivéus, VD Avanza Bank, telefon 070-861 80 04 eller martin.tiveus@avanzabank.se

avanzabank.se