Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

September: Månadsstatistik

Antalet konton hos Avanza Bank uppgick per 30 september till 524 000 stycken, motsvarande en ökning med 52 400 sedan ingången av året. Nettoinflödet i september uppgick till 890 MSEK.
Månadsstatistik – september
Antal affärer* per dag, st Förändring en månad Förändring ett år September** 2013 Augusti 2013 September 2012
Avanza Bank 39% 31% 37 100 26 600 28 300
Nordnet 48% 14% 25 700 17 400 22 600
Saxo-Etrade 64% 162% 131 80 50
Skandiabanken 25% 25% 2 000 1 600 1 600
Övriga banker Särredovisas ej Särredovisas ej - - -
Privatspararna, totalt 42% 24% 64 900 45 700 52 500
Avanza Bank Förändring en månad Förändring ett år 30 september 2013 31 augusti 2013 30 september 2012
Sparkapital, MSEK 4% 28% 105 000 100 900 82 200
Utlåning, MSEK 3% 12% 3 120** 3 020 2 780
Inlåning, MSEK 1% 12% 16 800** 16 700 15 000
Konton, st 1% 14% 524 000 516 700 458 800
September 2013 Augusti 2013 September 2012
Nettoinflöde, MSEK 14% 424% 890 780 170

* Med affärer avses köp- och säljtransaktioner vid NASDAQ OMX Stockholm, First North och Burgundy. Statistik från NASDAQ OMX och Burgundy.

** Preliminära siffror.