Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

April: Högräntefonder kompletteras med tillväxtfonder

Svenska sparare ökar fondköpen 30 procent under april jämfört med samma månad i fjol och börjar sakta intressera sig för olika aktiefonder igen. "Fondspararna prövar mest nyare högräntefonder. Men i takt med allt fler tecken för en fortsatt låg ränta så märks nu första gången på flera år en nyfikenhet på fonder med större tillväxtpotential", säger Claes Hemberg, sparekonom Avanza.

Spararna gör denna vår betydligt fler fondaffärer under samma tid under fjolåret. De byter i första hand ut sparande på sparkonto mot olika former av räntefonder. Men de väljer inte längre korträntefonder i första hand.

”När experterna talar om låga räntor i många år så har spararna reagerat och letar efter olika högräntefonder som idag finns. Det gör att många räntesparare kan dubbla räntan från 2 procent till 4-5 procent”, säger Hemberg.

Bland de tio mest köpta fonderna återfinns dessutom mer nischade aktiefonder. Vi hittar bland andra Mellanöstern- och Indonesienfonder, som vi inte sett på flera år.

”Längre ned på köptoppen finns även Frontierfonder och Turkietfonder. Spararna uppvisar därmed en mer nyanserad syn på tillväxtländerna, i takt med att olika tillväxtregioner utvecklas mer olika. Spararna drar inte längre alla tillväxtländer över en kam”, säger Hemberg.

Senaste veckorna tycks svenskarna har sålt klart i Ryssland. Där händer nu väldigt lite. Fondspararna säljer istället de fonder som stigit mest kraftigt senaste året. Framför allt säljer de av fjolårets raketfonder; bioteknik- och läkemedelsfonder.

”De 6 mest sålda fonderna är alla bioteknikfonder. Det säger något om fjolårets köpintresse. Nu tycks spararna vara redo att ta hem vinsten”, säger Claes Hemberg.

  Mest köpta fonder (april) Mest sålda fonder (april)
1. Sverigefonder 1.  Bioteknik
2. Företagsobligationsfonder 2.  Läkemedelsfonder
3. Korta räntefonder 3.  Företagsobligationsfonder
4. Högräntefonder 4.  Högriskobligationsfonder
5. Högriskobligationsfonder 5.  Tillväxtfonder

Källa: 230 000 konton vid Avanza.             

Fondhandel privatpersoner (april)
Förändring en månad Förändring ett år April
2014
Mars
2014
April
2013
Fondaffärer per fondkonto och mån 18% 30% 1,3 1,1 1,0
Fondaffärer, st 15% 53% 308 000 268 000 201 000
Fondaffärer per dag 12% 54% 10 300 9 200  6 700
Omsättning i fondsparandet, MSEK -12% 54% 3 700 4 200 2 400
Omsättning i fondsparandet* -15% 8% 13% 15% 12%
           

Källa: Avanza.

* Fondhandelns omsättning för månaden i relation till det totala sparkapitalet i fonder.