Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Augusti: Månadsstatistik

Antalet kunder hos Avanza uppgick per 31 augusti 2014 till 350 200 stycken, motsvarande en ökning med 33 700 sedan ingången av 2014. Antalet konton uppgick till 613 500. Nettoinflödet i augusti uppgick preliminärt till 1 170 MSEK och det totala nettoinflödet under perioden januari-augusti uppgick därmed preliminärt till 12 400 MSEK.
Månadsstatistik – augusti
Förändring en månad Förändring ett år Augusti
2014
Juli
2014
Augusti
2013
Antal affärer* per dag, st 10 %  8 % 28 700 26 200 26 600
Förändring en månad Förändring ett år 31 augusti
2014
31 juli
2014
31 augusti
2013
Sparkapital, MSEK 1 % 32 % 133 100 131 400 100 900
Utlåning, MSEK 2 % 56 % 4 720** 4 650 3 020
varav Bolån, MSEK 6 % - 1 360** 1 280 -
Inlåning, MSEK 1 % 13 % 18 900** 18 800 16 700
Kunder, st 1 % 16 % 350 200 346 100 303 100
Konton, st 1 % 19 % 613 500 605 300 516 700
Augusti**
2014
Juli
2014
Augusti
2013
Nettoinflöde, MSEK -30 % 50 % 1 170 1 670 780

* Med affärer avses köp- och säljtransaktioner vid NASDAQ OMX Stockholm och First North. Statistik från NASDAQ OMX.

** Preliminära siffror.