Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

December: Månadsstatistik

Antalet konton hos Avanza Bank uppgick per 31 december 2013 till 544 900 stycken, motsvarande en ökning med 73 300 sedan ingången av 2013. Nettoinflödet i december uppgick preliminärt till 1 170 MSEK.
Månadsstatistik – december
Antal affärer* per dag, st Förändring en månad Förändring ett år December** 2013 November 2013 December 2012
Avanza Bank -3 % -2 % 28 600 29 600 29 100
Nordnet 6 % -2 % 22 300 21 100 22 800
Skandiabanken -22 % -30 % 1 400 1 800 2 000
Övriga banker Särredovisas ej Särredovisas ej - - -
Privatspararna, totalt 0 % -3 % 52 300 52 500 53 900
Avanza Bank Förändring en månad Förändring ett år 31 december 2013 30 november 2013 31 december 2012
Sparkapital, MSEK 2 % 31 % 112 600 110 600 85 800
Utlåning, MSEK 1 % 15 % 3 280** 3 250 2 860
Inlåning, MSEK 3 % 14 % 17 400** 16 900 15 200
Konton, st 1 % 16 % 544 900 537 600 471 600
December** 2013 November 2013 December 2012
Nettoinflöde, MSEK 70 % 80 % 1 170 690 650

* Med affärer avses köp- och säljtransaktioner vid NASDAQ OMX Stockholm och First North. Statistik från NASDAQ OMX.

** Preliminära siffror.