Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Februari: Månadsstatistik

Antalet kunder hos Avanza Bank uppgick per 28 februari 2014 till 326 800 stycken, motsvarande en ökning med 10 300 sedan ingången av 2014. Antalet konton uppgick till 565 100. Nettoinflödet i februari uppgick preliminärt till 1 940 MSEK.
Månadsstatistik – februari
Antal affärer* per dag, st Förändring en månad Förändring ett år Februari** 2014 Januari 2014 Februari 2013
Avanza Bank -9 % -6 % 29 900 32 800 31 800
Nordnet -9 % -20 % 20 100 22 200 25 100
Skandiabanken -38 % -43 % 1 300 2 100 2 300
Övriga banker Särredovisas ej Särredovisas ej - - -
Privatspararna, totalt -10 % -13 % 51 300 57 100 59 200
Avanza Bank Förändring en månad Förändring ett år 28 februari 2014 31 januari 2014 28 februari 2013
Sparkapital, MSEK 6 % 30 % 120 800 113 800 93 000
Utlåning, MSEK 7 % 25 % 3 830** 3 590 3 070
varav Bolån, MSEK 78 % - 480** 270 -
Inlåning, MSEK 3 % 22 % 17 900** 17 400 14 700
Kunder, st 1 % 13 % 326 800 322 500 289 800
Konton, st 2 % 16 % 565 100 556 500 486 700
Februari** 2014 Januari 2014 Februari 2013
Nettoinflöde, MSEK -14 % 83 % 1 940 2 250 1 060

* Med affärer avses köp- och säljtransaktioner vid NASDAQ OMX Stockholm och First North. Statistik från NASDAQ OMX.

** Preliminära siffror.