Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Förhandlingar om nytt samarbete avbrutna

De förhandlingar rörande ett samarbete med en annan svensk aktör som Avanza informerade om i ett pressmeddelande 2014-02-04 och som beräknades kunna inbringa en sparkapitaltillväxt om 4 – 5 miljarder SEK under andra halvan av 2014, har av affärsmässiga skäl avslutats utan att ingå avtal.