Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Januari: Månadsstatistik och nytt samarbete

Antalet kunder hos Avanza Bank uppgick per 31 januari 2014 till 322 500 stycken, motsvarande en ökning med 6 000 sedan ingången av 2014. Antalet konton uppgick till 556 500. Nettoinflödet i januari uppgick preliminärt till 2 250 MSEK.

Avanza Bank förhandlar med en annan svensk aktör om ett samarbete, vilket beräknas kunna inledas under andra halvan av 2014 och beräknas kunna inbringa en sparkapitaltillväxt om 4-5 miljarder SEK. Samarbetet kräver inga förändringar i Avanza Banks verksamhet och kräver därmed inga investerings­kostnader. Avanza uppskattar att intäkterna på detta sparkapital kommer att vara något lägre än på befintligt sparkapital. Om förhandlingarna når i mål beräknas avtal kunna slutas under mars månad. Så snart avtal har slutits kommer ytterligare information om samarbetet att kunna offentliggöras.

Månadsstatistik – januari
Antal affärer* per dag, st Förändring en månad Förändring ett år Januari** 2014 December 2013 Januari 2013
Avanza Bank 25 % 9 % 32 500 26 000 29 900
Nordnet 22 % 3 % 22 000 18 100 21 300
Skandiabanken 29 % 16 % 2 200 1 700 1 900
Övriga banker Särredovisas ej Särredovisas ej - - -
Privatspararna, totalt 24 % 7 % 56 700 45 800 53 100
Avanza Bank Förändring en månad Förändring ett år 31 januari 2014 31 december 2013 31 januari 2013
Sparkapital, MSEK 1 % 26 % 113 800 112 600 90 000
Utlåning, MSEK 9 % 19 % 3 590** 3 290 3 010
varav Bolån, MSEK 200 % - 270** 90 -
Inlåning, MSEK -2 % 17 % 17 300** 17 600 14 800
Kunder, st 2 % 12 % 322 500 316 500 286 700
Konton, st 2 % 16 % 556 500 544 900 479 900
Januari** 2014 December 2013 Januari 2013
Nettoinflöde, MSEK 92 % 91 % 2 250 1 170 1 180

* Med affärer avses köp- och säljtransaktioner vid NASDAQ OMX Stockholm och First North. Statistik från NASDAQ OMX.

** Preliminära siffror.