Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Maj: Månadsstatistik

Antalet kunder hos Avanza uppgick per 31 maj 2014 till 339 200 stycken, motsvarande en ökning med 22 700 sedan ingången av 2014. Antalet konton uppgick till 590 600. Nettoinflödet i maj uppgick preliminärt till 1 340 MSEK och det totala nettoinflödet under perioden januari-maj uppgick därmed till 8 410 MSEK.
Månadsstatistik – maj
Antal affärer* per dag, st Förändring en månad Förändring ett år Maj
2014
April
2014
Maj
2013
Avanza 3 %  18 %  31 900 30 900 27 000
Nordnet -6 %  6 %  20 100 21 400 19 000
Skandiabanken 0 %  0 %  1 900 1 900 1 900
Övriga banker Särredovisar ej  Särredovisar ej  -   - -
Privatspararna, totalt -1 %  13 %  53 900 54 200 47 900
Avanza Förändring en månad Förändring ett år 31 maj
2014
30 april
2014
31 maj
2013
Sparkapital, MSEK 4 % 32 % 129 100 124 000 97 500
Utlåning, MSEK -1 % 47 % 4 220** 4 250 2 870
varav Bolån, MSEK 14 % - 1 070** 940 -
Inlåning, MSEK 5 % 19 % 19 400** 18 500 16 300
Kunder, st 1 % 14 % 339 200 335 300 296 900
Konton, st 1 % 17 % 590 600 582 400 503 400
Maj**
2014
April
2014
Maj
2013
Nettoinflöde, MSEK -13 % 74 % 1 340 1 540 770

* Med affärer avses köp- och säljtransaktioner vid NASDAQ OMX Stockholm och First North. Statistik från NASDAQ OMX.

** Preliminära siffror.