Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Rekordlåg boränta, nu 1,24%

Med anledning av Riksbankens räntebesked sänker Avanza räntan på sitt bolån, Superbolånet, med 0,50 procentenheter till 1,24 procent.

”Vi matchar Riksbanken och ger hela sänkningen till kunderna. Vi utökar samtidigt taket på utlåningsvolymen med ytterligare 1 miljard kronor för att kunna möta efterfrågan från kunderna. Med den tydliga och enkla kopplingen till reporäntan och möjligheten för våra kunder att när som helst kunna variera storleken på sitt lån efter behov så har vi gjort en väldigt traditionell produkt betydligt bättre och kundvänligare”, kommenterar Martin Tivéus, VD Avanza.

"Vårt bolån är anpassat till de kunder som inte behöver låna så mycket. Genom att vända oss till denna mindre grupp bolånare kan vi ta fram ett bättre, billigare och tydligare bolån. När vi lanserade vårt bolån hoppades vi att det skulle bli det första steget till att öppna den stela bolånemarknaden för nya idéer och lägre priser. Någon sådan effekt har vi ännu inte sett givet hur branschen i övrigt har agerat hittills vid den här sänkningen”, fortsätter Martin Tiveus, VD Avanza.

Lånet vänder sig till Private Banking-kunder med över 3 miljoner i totalt sparkapital. Lånet erbjuds med en 3‑månadersränta som följer reporäntan plus 0,99 procentenheter. Lånet beviljas upp till 50 procent av bostadens värde samt mellan 1 miljon och maximalt 10 miljoner kronor. Räntan avser effektiv ränta per 2014-07-09.