Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

September: Månadsstatistik

Antalet kunder hos Avanza uppgick per 30 september 2014 till 355 300 stycken, motsvarande en ökning med 38 800 sedan ingången av 2014. Antalet konton uppgick till 623 100. Nettoinflödet i september uppgick preliminärt till 1 730 MSEK och det totala nettoinflödet under perioden januari-september uppgick därmed preliminärt till 14 100 MSEK.
Månadsstatistik – september
Förändring en månad Förändring ett år September
2014
Augusti
2014
September
2013
Antal affärer* per dag, st 17 %  -8 % 33 500** 28 700 36 600
Förändring en månad Förändring ett år 30 september
2014
31 augusti
2014
30 september
2013
Sparkapital, MSEK 0 % 27 % 133 400 133 100 105 000
Utlåning, MSEK 3 % 55 % 4 850** 4 720 3 130
varav Bolån, MSEK 10 % - 1 490** 1 360 -
Inlåning, MSEK -1 % 11 % 18 900** 19 000 17 000
Kunder, st 1 % 16 % 355 300 350 200 306 900
Konton, st 2 % 19 % 623 100 613 500 524 000
September
2014
Augusti
2014
September
2013
Nettoinflöde, MSEK 48 % 94 % 1 730** 1 170 890

* Med affärer avses köp- och säljtransaktioner vid NASDAQ OMX Stockholm och First North. Statistik från NASDAQ OMX.

** Preliminära siffror.