Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Augusti: Månadsstatistik

Antalet kunder hos Avanza uppgick per 31 augusti 2015 preliminärt till 438 100 stycken, motsvarande en ökning med 66 900 sedan ingången av 2015. Antalet konton uppgick till 794 800. Nettoinflödet i augusti uppgick preliminärt till 1 950 MSEK och det totala nettoinflödet under perioden januari-augusti uppgick därmed preliminärt till 18 520 MSEK.
Månadsstatistik – augusti
Förändring en månad Förändring ett år Augusti
2015
Juli
2015
Augusti
2014
Antal affärer* per dag, st 42 % 128 % 65 500** 46 100 28 700
Förändring en månad Förändring ett år 31 aug
2015
31 jul
2015
31 aug
2014
Sparkapital, MSEK –3 % 30 % 173 400 179 400 133 100
Utlåning, MSEK 1 % 25 % 5 890** 5 820 4 720
varav Bolån, MSEK 0 % 76 % 2 400** 2 400 1 360
Inlåning, MSEK 1 % 61 % 30 600** 30 400 19 000
Kunder, st 2 % 25 % 438 100** 430 600 350 200
Konton, st 2 % 30 % 794 800 781 900 613 500
Augusti
2015
Juli
2015
Augusti
2014
Nettoinflöde, MSEK –10 % 67 % 1 950** 2 170 1 170

* Med affärer avses köp- och säljtransaktioner vid Nasdaq Stockholm och First North. Statistik från Nasdaq.

** Preliminära siffror.