Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Avanza Bank AB emitterar förlagslån

 · Regulatorisk information

Avanza Bank AB har framgångsrikt emitterat ett förlagslån Tier 2 om 100 Mkr med rörlig ränta med en löptid på tio år i den svenska obligationsmarknaden. Obligationen löper med en ränta på tre månaders STIBOR plus 300 räntepunkter och har slutligt förfall den 10 december år 2025.

Avanza Bank AB kommer att ansöka om att notera obligationen på NASDAQ OMX Stockholm.

Syftet med emissionen är att stärka koncernens finansiering.

Avanza Bank AB (publ)

Ladda ner