Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Beslut på Avanzas årsstämma

 · Regulatorisk information
Sammanfattning av de viktigaste besluten vid årsstämman i Avanza Bank Holding AB (publ). Stämman hölls idag i Stockholm under Sven Hagströmers ordförandeskap.

Utdelning

Årsstämman fastställde utdelningen till sju (7,00) SEK per aktie. Avstämningsdag för utdelningen fastställdes till den 20 mars 2015, varigenom utdelningen beräknas utbetalas genom Euroclear Sweden AB den 25 mars 2015.

Val till styrelse

Till styrelseledamöter omvaldes Sven Hagströmer, Birgitta Klasén, Lisa Lindström, Mattias Miksche, Martin Tivéus, Hans Toll och Jacqueline Winberg samt nyval av Jonas Hagströmer. Till styrelsens ordförande omvaldes Sven Hagströmer. Noterades att Andreas Rosenlew har avböjt omval.

Val av revisor

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB omvaldes till bolagets revisor. Catarina Ericsson är huvudansvarig revisor.

Återköpsprogram

Årsstämman beslutade om ett nytt bemyndigande för styrelsen att genomföra förvärv av egna aktier uppgående till maximalt 10 procent av aktierna i Avanza Bank Holding AB. Bemyndigandet gäller fram till nästa årsstämma.