Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

December: Månadsstatistik

Antalet kunder hos Avanza uppgick per 31 december 2014 till 371 200 stycken, motsvarande en ökning med 54 700 sedan ingången av 2014. Antalet konton uppgick till 658 300. Nettoinflödet i december uppgick preliminärt till 2 190 MSEK och det totala nettoinflödet under helåret 2014 uppgick därmed preliminärt till 20 100 MSEK. "December var en värdig avslutning på ett sagolikt år ur ett tillväxtperspektiv. Med över 20 miljarder i nettoinflöde för 2014 så närapå dubblerade vi rekordtillväxten i nettosparande från 2013", kommenterar Martin Tivéus, VD Avanza.
Månadsstatistik – december
Förändring en månad Förändring ett år December
2014
November
2014
December
2013
Antal affärer* per dag, st 10 %  47 % 38 200** 34 700 26 000
Förändring en månad Förändring ett år 31 december
2014
30 november
2014
31 december
2013
Sparkapital, MSEK 2 % 26 % 141 900 139 000 112 600
Utlåning, MSEK 3 % 62 % 5 340** 5 200 3 290
varav Bolån, MSEK 9 % 2 133 % 2 010** 1 850 90
Inlåning, MSEK 2 % 26 % 22 200** 21 800 17 600
Kunder, st 2 % 17 % 371 200 365 600 316 500
Konton, st 2 % 21 % 658 300 645 400 544 900
December
2014
November
2014
December
2013
Nettoinflöde, MSEK 18 % 87 % 2 190** 1 860 1 170

* Med affärer avses köp- och säljtransaktioner vid Nasdaq Stockholm och First North. Statistik från Nasdaq.

** Preliminära siffror.