Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Januari: Månadsstatistik

Antalet kunder hos Avanza uppgick per 31 januari 2015 till 381 800 stycken, motsvarande en ökning med 10 600 sedan ingången av 2015. Antalet konton uppgick till 681 500. Nettoinflödet i januari uppgick preliminärt till 3 430 MSEK.
Månadsstatistik – januari
Förändring en månad Förändring ett år Januari
2015
December
2014
Januari 2014
Antal affärer* per dag, st 28 % 53 % 50 200** 39 100 32 800
Förändring en månad Förändring ett år 31 januari
2015
31 december
2014
31 januari
2014
Sparkapital, MSEK 7 % 33 % 151 700 141 900 113 800
Utlåning, MSEK 3 % 53 % 5 510** 5 350 3 590
varav Bolån, MSEK 5 % 685 % 2 120** 2 010 270
Inlåning, MSEK 2 % 32 % 23 000** 22 600 17 400
Kunder, st 3 % 18 % 381 800 371 200 322 500
Konton, st 4 % 22 % 681 500 658 300 556 500
Januari
2014
December
2014
Januari
2014
Nettoinflöde, MSEK 57 % 52 % 3 430** 2 190 2 250

* Med affärer avses köp- och säljtransaktioner vid Nasdaq Stockholm och First North. Statistik från Nasdaq.

** Preliminära siffror.