Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Juli: Månadsstatistik

Antalet kunder hos Avanza uppgick per 31 juli 2015 till 430 600 stycken, motsvarande en ökning med 59 400 sedan ingången av 2015. Antalet konton uppgick till 781 900. Nettoinflödet i juli uppgick preliminärt till 2 170 MSEK och det totala nettoinflödet under perioden januari-juli uppgick därmed preliminärt till 16 560 MSEK.
Månadsstatistik – juli
Förändring en månad Förändring ett år Juli
2015
Juni
2015
Juli
2014
Antal affärer* per dag, st -14 % 76 % 46 100** 53 800 26 200
Förändring en månad Förändring ett år 31 juli
2015
30 jun
2015
31 juli
2014
Sparkapital, MSEK 6 % 37 % 179 400 170 000 131 400
Utlåning, MSEK 1 % 25 % 5 830** 5 750 4 650
varav Bolån, MSEK 2 % 88 % 2 400** 2 360 1 280
Inlåning, MSEK –3 % 62 % 30 400** 31 500 18 800
Kunder, st 2 % 24 % 430 600 423 500 346 100
Konton, st 2 % 29 % 781 900** 768 600 605 300
Juli
2015
Jun
2015
Juli
2014
Nettoinflöde, MSEK 72 % 30 % 2 170** 1 260 1 670

* Med affärer avses köp- och säljtransaktioner vid Nasdaq Stockholm och First North. Statistik från Nasdaq.

** Preliminära siffror.