Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Juni: Månadsstatistik

Antalet kunder hos Avanza uppgick per 30 juni 2015 till 423 500 stycken, motsvarande en ökning med 52 300 sedan ingången av 2015. Antalet konton uppgick till 768 600. Nettoinflödet i juni uppgick preliminärt till 1 260 MSEK och det totala nettoinflödet under perioden januari-juni uppgick därmed preliminärt till 14 400 MSEK.
Månadsstatistik – juni
Förändring en månad Förändring ett år Juni
2015
Maj
2015
Juni
2014
Antal affärer* per dag, st -9 % 90 % 51 200** 56 100 26 900
Förändring en månad Förändring ett år 30 juni
2015
31 maj
2015
30 juni
2014
Sparkapital, MSEK -4 % 31 % 170 000 176 200 130 100
Utlåning, MSEK 2 % 28 % 5 750** 5 630 4 500
varav Bolån, MSEK 2 % 97 % 2 360** 2 320 1 200
Inlåning, MSEK 8 % 65 % 31 500** 29 200 19 100
Kunder, st 2 % 24 % 423 500 416 900 342 500
Konton, st 2 % 29 % 768 600 754 500 597 900
Juni
2015
Maj
2015
Juni
2014
Nettoinflöde, MSEK 9 % 10 % 1 260** 1 160 1 150

* Med affärer avses köp- och säljtransaktioner vid Nasdaq Stockholm och First North. Statistik från Nasdaq.

** Preliminära siffror.