Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Maj: Månadsstatistik

Antalet kunder hos Avanza uppgick per 31 maj 2015 till 416 900 stycken, motsvarande en ökning med 45 700 sedan ingången av 2015. Antalet konton uppgick till 754 500. Nettoinflödet i maj uppgick preliminärt till 1 160 MSEK och det totala nettoinflödet under perioden januari-maj uppgick därmed preliminärt till 13 100 MSEK.
Månadsstatistik – maj
Förändring en månad Förändring ett år Maj
2015
April
2015
Maj
2014
Antal affärer* per dag, st -8 % 73 % 55 300** 59 800 31 900
Förändring en månad Förändring ett år 31 maj
2015
30 april
2015
31 maj
2014
Sparkapital, MSEK 2 % 36 % 176 200 172 100 129 100
Utlåning, MSEK -3 % 33 % 5 640** 5 790 4 230
varav Bolån, MSEK 0 % 117 % 2 320** 2 310 1 070
Inlåning, MSEK 6 % 50 % 29 200** 27 600 19 500
Kunder, st 2 % 23 % 416 900 410 500 339 200
Konton, st 2 % 28 % 754 500 741 700 590 600
Maj
2015
April
2015
Maj
2014
Nettoinflöde, MSEK -41 % -13 % 1 160** 1 950 1 340

* Med affärer avses köp- och säljtransaktioner vid Nasdaq Stockholm och First North. Statistik från Nasdaq.

** Preliminära siffror.