Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Mars: Månadsstatistik

Antalet kunder hos Avanza uppgick per 31 mars 2015 till 403 000 stycken, motsvarande en ökning med 31 800 sedan ingången av 2015. Antalet konton uppgick till 726 200. Nettoinflödet i mars uppgick preliminärt till 2 820 MSEK och det totala nettoinflödet under perioden januari-mars uppgick därmed preliminärt till 10 000 MSEK.

”Det fallande ränteläget har lett till att allt fler svenskar ser över sitt sparande. Negativa räntor har gett oss extra vind i seglen vilket syns i ett rekordhögt kundinflöde på över 30 000 nya aktiva kunder och ett nettosparande på 10 miljarder under första kvartalet”, säger Martin Tiveus, VD för Avanza.

Månadsstatistik – mars
Förändring en månad Förändring ett år Mars
2015
Februari
2015
Mars
2014
Antal affärer* per dag, st -11 % 54 % 50 200** 56 600 32 700
Förändring en månad Förändring ett år 31 mars
2015
28 februari
2015
31 mars
2014
Sparkapital, MSEK 2 % 38 % 168 200 165 300 121 800
Utlåning, MSEK 4 % 43 % 5 820** 5 610 4 080
varav Bolån, MSEK 3 % 201 % 2 290** 2 220 760
Inlåning, MSEK 4 % 44 % 26 100** 25 000 18 100
Kunder, st 3 % 22 % 403 000 393 000 331 000
Konton, st 3 % 27 % 726 200 705 100 573 600
Mars
2015
Februari
2015
Mars
2014
Nettoinflöde, MSEK -25 % 112 % 2 820** 3 780 1 330

* Med affärer avses köp- och säljtransaktioner vid Nasdaq Stockholm och First North. Statistik från Nasdaq.

** Preliminära siffror.