Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

September: Månadsstatistik

Antalet kunder hos Avanza uppgick per 30 september 2015 till 443 900 stycken, motsvarande en ökning med 72 700 sedan ingången av 2015. Antalet konton uppgick preliminärt till 805 800. Nettoinflödet i september uppgick preliminärt till 880 MSEK och det totala nettoinflödet under perioden januari-september uppgick därmed preliminärt till 19 400 MSEK.
Månadsstatistik – september
Förändring en månad Förändring ett år September
2015
Augusti
2015
September
2014
Antal affärer* per dag, st –17 % 61 % 53 400** 64 100 33 100
Förändring en månad Förändring ett år 30 sep
2015
31 aug
2015
30 sep
2014
Sparkapital, MSEK –2 % 28 % 170 700** 173 400 133 400
Utlåning, MSEK 0 % 20 % 5 880** 5 880 4 920
varav Bolån, MSEK 2 % 66 % 2 480** 2 430 1 490
Inlåning, MSEK 3 % 65 % 31 500** 30 600 19 100
Kunder, st 1 % 25 % 443 900 438 100 355 300
Konton, st 1 % 29 % 805 800** 794 800 623 100
September
2015
Augusti
2015
September
2014
Nettoinflöde, MSEK –55 % –49 % 880** 1 950 1 730

* Med affärer avses köp- och säljtransaktioner vid Nasdaq Stockholm och First North. Statistik från Nasdaq.

** Preliminära siffror.