Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Slopat courtage på certifikat och mini futures

Avanza lanserar idag Avanza Markets, där Avanza i samarbete med emittenten Morgan Stanley erbjuder courtagefri handel med Bull & Bear certifikat och mini futures. Produkterna gör det möjligt att investera i marknader som guld, olja och många av världens index. "Vi har sett en gradvis ökande efterfrågan på certifikat och mini futures de senaste åren, även om de vänder sig till en mindre grupp avancerade kunder. Nu kan vi ge dessa kunder möjlighet att investera i den här typen av produkter helt utan courtage. Det blir väsentligt bättre för kunderna", säger Martin Tivéus, VD Avanza.

Handeln med börshandlade certifikat och mini futures har framtill nu kostat spararna avgifter i flera led. Först har utgivarna tjänat pengar i produkten och därefter distributörerna genom att lägga på courtage när produkterna handlas.

”Genom att Morgan Stanley ger oss som samarbetspart en del av sin intäkt i dessa produkter kan vi helt slopa courtaget, utan att kostnaden i själva produkten blir dyrare. Vi skär bort ett led vilket blir billigare för kunderna”, säger Martin Tivéus.

I samband med lanseringen av Avanza Markets har Avanza även arbetat fram tydligare och bättre information kring produkternas egenskaper och risker.

”Dessa produkter är inget för vanliga sparare. De kräver en god förståelse för den underliggande marknaden och produkternas egenskaper. Därför har vi arbetat fram bättre information kring risker och hur dessa produkter fungerar. Det har varit en viktig del av arbetet inför lanseringen”, fortsätter Martin Tivéus.

Produkterna lanseras under namnet Avanza Markets och alla produkter handlas courtagefritt för order över 1 000 kronor. Med start idag kommer kunderna att kunna handla certifikat och mini futures mot olika underliggande index. De kommande veckorna kommer antalet underliggande tillgångsslag att utökas med råvaror, aktier och valutor. Mer information om Avanza Markets finns från idag under fliken Börshandlade produkter på Avanzas hemsida www.avanza.se.

Ladda ner