Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Superbolånet utökas med 1 miljard kronor

”Vi har beslutat att per idag utöka taket på utlåningsvolymen med ytterligare 1 miljard kronor för att kunna möta den stora efterfrågan från kunderna. Med den låga bolåneräntan på 0,99 procent, den tydliga och enkla kopplingen till reporäntan och möjligheten för våra kunder att när som helst kunna variera storleken på sitt lån efter behov så har vi gjort en väldigt traditionell produkt betydligt bättre och kundvänligare”, säger Martin Tivéus, VD Avanza.

"Vårt bolån är anpassat till de kunder som inte behöver låna så mycket. Genom att vända oss till denna mindre grupp bolånare kan vi ta fram ett bättre, billigare och tydligare bolån. När vi lanserade vårt bolån hoppades vi att det skulle bli det första steget till att öppna den stela bolånemarknaden för nya idéer och lägre priser”, fortsätter Martin Tiveus, VD Avanza.

Lånet vänder sig till Private Banking-kunder med över 3 miljoner i totalt sparkapital. Lånet erbjuds med en 3-månadersränta som följer reporäntan, med ett räntegolv på 0 procent, plus 0,99 procentenheter. Lånet beviljas upp till 50 procent av bostadens värde samt mellan 1 miljon SEK till maximalt 10 miljoner SEK. Räntan avser effektiv ränta per 2015-04-21.