Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Valberedning i Avanza Bank Holding AB

På årsstämman 2015 i Avanza Bank Holding AB (publ) beslutades att bolagets valberedning ska bestå av en representant för envar av de fyra största aktieägarna jämte bolagets styrelseordförande samt att namnen på valberedningens ledamöter samt de ägare dessa företräder ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman 2016 och baseras på det kända ägandet omedelbart före offentliggörandet.

De fyra största ägarna enligt bolagets kännedom som önskar utse en representant utgörs av: Creades AB, Sven Hagströmer med familj och bolag, familjen Dybeck inklusive bolag och Montanaro Asset Management.

Dessa ägare har beslutat att valberedningen ska bestå av styrelseordföranden Sven Hagströmer, Erik Törnberg som representerar Creades AB, Sten Dybeck som representerar familjen Dybeck inklusive bolag och Henrik Schmidt som representerar Montanaro Asset Management. Erik Törnberg har utsetts till ordförande i valberedningen.

Förslag till valberedningen kan skickas med e-post till:

valberedningen@avanza.se

Eller med vanlig post till:

Avanza Bank Holding AB

Att: Valberedningen

Box 1399

111 93 STOCKHOLM

Ladda ner