Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

April: Månadsstatistik

Antalet kunder hos Avanza har under 2016 ökat med 31 700* och uppgick i april till 499 400*. Nettoinflödet under april var 3 130* MSEK, vilket ger ett totalt nettoinflöde under 2016 på 8 090* MSEK. Som informerades om i delårsrapporten för första kvartalet har samarbetet med Remium fördjupats, vilket väntas leda till ett inflöde på 2 500 MSEK. Under april har 1 200 MSEK av dessa flyttats till Avanza. Resterande kapital bedöms flyttas in under maj och juni.
Månadsstatistik – april
Förändring en månad Förändring ett år April
2016*
Mars
2016
April
2015
Antal affärer** per dag, st 15 % 22 % 72 800 63 500 59 800
Förändring en månad Förändring ett år April
2016*
Mars
2016
April
2015
Sparkapital, MSEK 3 % 14 % 195 500 188 900 172 100
Utlåning, MSEK –1 % 15 % 6 640 6 690 5 790
varav Bolån, MSEK 1 % 26 % 2 910 2 890 2 310
Inlåning, MSEK 0 % 17 % 32 400 32 500 27 600
Kunder, st 1 % 22 % 499 400 493 800 410 500
Konton, st 1 % 23 % 914 400 903 500 741 700
April
2016*
Mars
2016
April
2015
Nettoinflöde, MSEK 223 % 61 % 3 130 970 1 950

*  Preliminära siffror.
** Med affärer avses köp- och säljtransaktioner vid Nasdaq Stockholm och First North. Statistik från Nasdaq.