Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Augusti: Månadsstatistik

Antalet kunder hos Avanza har under 2016 ökat med 64 800 och uppgick i augusti till 532 400. Nettoinflödet under augusti var 2 100* MSEK, vilket ger ett totalt nettoinflöde på 18 000* MSEK under 2016. I slutet av augusti publicerades statistik från Sparbarometern avseende andra kvartalet 2016. Avanzas andel av sparmarknaden ökade under kvartalet till 3,0 procent (2,9 för första kvartalet) och andelen av nettoinflödet var 7,8 procent. Rullande 12M uppgick nettoinflödet till 9,2 procent, vilket överstiger det långsiktiga målet på minst 7 procent. De löpande premieinbetalningarna avseende tjänstepension ökade till 3,0 procent (2,1) enligt statistik från Svensk Försäkring. Avanza Pension är fjärde största aktör sett till inflöde av flyttkapital på livmarknaden.
Månadsstatistik – augusti 
Augusti
2016
Augusti
2015
Förändring
ett år
Juli
2016
Förändring
en månad
Antal affärer** per dag, st  79 900* 64 100 25 % 76 400 5 %
Sparkapital, MSEK 218 700 173 400 26 % 211 700 3 %
Utlåning, MSEK 7 160* 5 880 22 % 6 890 4 %
varav Bolån, MSEK 3 410* 2 430 40 % 3 180 7 %
Inlåning, MSEK 35 200* 30 600 15 % 35 300 0 %
Kunder, st 532 400 438 100 22 % 524 400 2 %
Konton, st 978 500 794 800 23 % 962 600 2 %
Nettoinflöde, MSEK 2 100* 1 950 8 % 1 540 36 %

*  Preliminära siffror.
** Med affärer avses köp- och säljtransaktioner vid Nasdaq Stockholm och First North. Statistik från Nasdaq.