Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Avanza Bank AB (publ) noterar förlagslån på Nasdaq Stockholm

 · Regulatorisk information
Som tidigare kommunicerats har styrelsen för Avanza Bank AB (publ) ("Avanza Bank") ansökt om notering och handel av sitt förlagslån på Nasdaq Stockholms Företagsobligationslista. Nasdaq Stockholm har godkänt ansökan och första dag för handel är idag, 3 februari 2016.

Den 3 december 2015 offentliggjorde Avanza Bank emissionen av förlagslånet med en löptid på tio år, förfallodatum 10 december 2025. Förlagslånet uppgår till 100 miljoner kronor och löper med en rörlig kupong på 3M STIBOR + 300 punkter. Den 27 januari 2016 offentliggjorde Avanza Bank prospektet och meddelade samtidigt att ansökan om handel skulle lämnas in.

Prospektet avseende förlagslånet finns tillgängligt på Avanzas hemsida, https://www.avanza.se/ir.  

”Denna information är sådan som Avanza Bank AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 3 februari 2016 klockan 08:15."

Ladda ner