Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Februari: Månadsstatistik

Antalet kunder hos Avanza uppgick 29 februari 2016 preliminärt till 486 300, motsvarande en ökning med 18 600 sedan ingången av 2016. Antalet konton uppgick preliminärt till 886 600. Nettoinflödet i februari uppgick preliminärt till 1 740 MSEK, vilket ger ett totalt nettoinflöde under 2016 på 3 980 MSEK. Föregående år var nettoinflöde starkt till följd av en uppåtgående börs. Innevarande år har karaktäriserats av stor osäkerhet i omvärlden och en volatil börs, vilket har resulterat i ett mindre inflöde av kapital från huvudsakligen befintliga kunder. I slutet av februari kom statistik från Sparbarometern avseende fjärde kvartalet 2015. Den visar att Avanzas andel av sparmarknaden under kvartalet ökade med 26 procentenheter till 2,9 procent. Avanzas andel av nettoinflödet till den svenska sparmarknaden uppgick till 10,2 procent. Statistik från Svensk Försäkring visar att Avanzas marknadsandel av löpande premieinbetalningar livförsäkring ökade mest i branschen under 2015 från 5,1 till 6,4 procent. Avanza Pension är fjärde största aktör avseende inflöde av flyttkapital på livmarknaden.
Månadsstatistik – februari
Förändring en månad Förändring ett år Februari  
  2016**
Januari
  2016
Februari
  2015
Antal affärer* per dag, st –7 % 38 % 78 000 84 300 56 600
Förändring en   månad Förändring ett år 29 feb
  2016**
31 jan
  2016
28 feb
  2015
Sparkapital, MSEK 2 % 12 % 184 500 181 500 165 300
Utlåning, MSEK 0 % 16 % 6 490 6 520 5 610
varav Bolån,   MSEK 2 % 28 % 2 840 2 780 2 220
Inlåning, MSEK 3 % 30 % 32 600 31 700 25 000
Kunder, st 2 % 24 % 486 300 477 200 393 000
Konton, st 2 % 26 % 886 600 869 200 705 100
Februari
  2016**
Januari
  2016
Februari
  2015
Nettoinflöde, MSEK –22 % –54 % 1 740 2 240 3 780

* Med affärer avses köp- och säljtransaktioner vid Nasdaq Stockholm och First North. Statistik från Nasdaq.

** Preliminära siffror.