Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Henrik Källén tillträder som tillförordnad VD för Avanza

 · Regulatorisk information
Styrelsen har per idag utsett Henrik Källén som tillförordnad VD för Avanza Bank Holding AB (publ) och dotterbolaget Avanza Bank AB (publ) fram till ny permanent VD har utsetts och tillträtt. Martin Tivéus meddelade i december att han avsåg lämna sitt uppdrag som VD.

Henrik Källén ingår i koncernledningen sedan 2003 och har en 16 år lång och bred erfarenhet från olika befattningar inom Avanza. Henrik tillträdde sin nuvarande roll som COO 2014, en roll som han behåller parallellt. Mellan 2006 och 2014 var han VD för Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension. Henrik har härutöver haft flera olika chefs- och styrelseroller på Avanza.

Martin Tivéus lämnade sitt uppdrag som VD den 31 maj.

”Denna information är sådan som Avanza Bank Holding AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal. Informationen lämnades för offentliggörande den 1 juni 2016 klockan 08:15 (CET)."

Ladda ner