Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Januari: Månadsstatistik

Antalet kunder hos Avanza uppgick per 31 januari 2016 preliminärt till 477 200 stycken, motsvarande en ökning med 9 500 sedan ingången av 2016. Antalet konton uppgick preliminärt till 869 200. Nettoinflödet i januari uppgick preliminärt till 2 220 MSEK.
Månadsstatistik – januari
Förändring en månad Förändring ett år Janauri
2016**
December
2015
Januari
2015
Antal affärer* per dag, st –4 % 57 % 79 400 82 300 50 500
Förändring en månad Förändring ett år 31 jan
2016**
31 dec
2015
31 jan
2015
Sparkapital, MSEK –5 % 20 % 181 500 191 600 151 700
Utlåning, MSEK 0 % 19 % 6 520 6 540 5 500
varav Bolån, MSEK 2 % 31 % 2 780 2 720 2 120
Inlåning, MSEK 5 % 38 % 31 700 30 300 23 000
Kunder, st 2 % 25 % 477 200 467 600 381 800
Konton, st 2 % 28 % 869 200 851 700 681 500
Januari
2016**
December
2015
Januari
2015
Nettoinflöde, MSEK 10 % –35 % 2 220 2 020 3 430

* Med affärer avses köp- och säljtransaktioner vid Nasdaq Stockholm och First North. Statistik från Nasdaq.

** Preliminära siffror.