Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Juni: Månadsstatistik

Antalet kunder hos Avanza har under 2016 ökat med 49 200 och uppgick i juni till 516 900. Nettoinflödet under juni var 2 580* MSEK, vilket ger ett totalt nettoinflöde på 14 400* MSEK under 2016. Inflödet från Remium under perioden april - juni uppgår till 2 200 MSEK, inget ytterligare kapital bedöms flyttas in.
  Månadsstatistik – juni 
Förändring
en månad
Förändring
ett år
Juni
2016
Maj
2016
Juni
2015
Antal affärer** per dag, st  18 % 62 % 86 900* 73 600 53 800
Sparkapital, MSEK –2 % 17 % 199 200 203 700 170 000
Utlåning, MSEK –1 % 15 % 6 620* 6 680 5 750
varav Bolån, MSEK 1 % 28 % 3 020* 2 990 2 360
Inlåning, MSEK 4 % 11 % 34 900* 33 700 31 500
Kunder, st 2 % 22 % 516 900 509 000 423 500
Konton, st 2 % 24 % 950 200 932 700 768 600
Nettoinflöde, MSEK –32 % 105 % 2 580* 3 800 1 260

*   Preliminära siffror.
** Med affärer avses köp- och säljtransaktioner vid Nasdaq Stockholm och First North. Statistik från Nasdaq.