Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Mars: Månadsstatistik

Antalet kunder hos Avanza har under 2016 ökat med 26 100* och uppgick per 31 mars till 493 800*. Antalet konton var 903 500*. Nettoinflödet i mars var 970* MSEK, vilket ger ett totalt nettoinflöde under 2016 på 4 960* MSEK. I fjol var nettoinflödet starkt till följd av en stigande börs. Under första kvartalet 2016 bidrog en orolig börs till att nettoinflödet, främst från befintliga kunder, minskade jämfört med samma period föregående år. Den oroliga börsen hade en negativ inverkan på handelsaktiviteten jämfört med föregående kvartal, men aktiviteten ökade jämfört med första kvartalet 2015.
Månadsstatistik – mars
Förändring en månad Förändring ett år Mars
2016*
Februari
2016
Mars
2015
Antal affärer** per dag, st –18 % 26 % 62 900 76 800 49 900
Förändring en månad Förändring ett år 31 mar
2016*
29 feb
2016
31 mar
2015
Sparkapital, MSEK 2 % 12 % 188 900 184 500 168 200
Utlåning, MSEK 3 % 15 % 6 690 6 490 5 820
varav Bolån, MSEK 2 % 26 % 2 890 2 840 2 290
Inlåning, MSEK 3 % 24 % 32 500 32 600 26 200
Kunder, st 2 % 23 % 493 800 486 300 403 000
Konton, st 2 % 24 % 903 500 886 600 726 200
Mars
2016*
Februari
2016
Mars
2015
Nettoinflöde, MSEK –44 % –66 % 970 1 740 2 820

* Preliminära siffror.
** Med affärer avses köp- och säljtransaktioner vid Nasdaq Stockholm och First North. Statistik från Nasdaq.

Från och med mars 2016 redovisas resolutionsavgiften, det vill säga den tidigare stabilitetsavgiften, samt avgiften för insättningsgarantin som räntekostnader och flyttats därmed från övriga rörelsekostnader till räntenettot. All historik på sajten är uppdaterad.